top of page

Press Release

9 oktober 2023

Nederlandse Innovatie Prijs 2023
De tien genomineerde bedrijven zijn bekend

9 oktober 2023, Den Haag De tien genomineerde bedrijven voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2023 zijn bekend. De bedrijven die dit jaar kans maken op deze befaamde prijs zijn Agri Poppe, Dutch Machine Factory, Evalan, Mienis Waterzuivering, Momo Medical, Opiliones 3D, Qualinx, The Protein Brewery, TONOS Care en UbiOps. Tijdens het BID Nationaal Innovatiegala 2023 op 23 oktober in Kasteel de Wittenburg krijgt de gehele top 10 de BID Innovatie Award 2023 uitgereikt vanwege hun innovatief vermogen en positieve impact die zij met hun innovatieve technologie hebben op mens en milieu.

De Nederlandse Innovatie Prijs
Elk van deze genomineerden zijn onderscheidend op het vlak van innovatie en dragen met hun innovatieve oplossingen op doeltreffende wijze bij aan het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. De Nederlandse Innovatie Prijs vormt een erkenning voor het innovatief vermogen van een organisatie. Hierbij wordt verder gekeken dan alleen een innovatieve technologie. Zo wordt ook gelet op de positieve impact op mens en milieu die (mede) mogelijk wordt gemaakt met de geïntroduceerde innovaties.

 

De Nederlandse Innovatie Monitor
De Nederlandse Innovatie Prijs is gekoppeld aan de Nederlandse Innovatie Monitor. Deze monitor staat bekend als één van de meest grootschalige jaarlijkse survey-onderzoeken naar innovatie in Nederland. Een breed scala van Nederlandse organisaties van verschillende groottes en in uiteenlopende sectoren wordt jaarlijks uitgenodigd om daaraan deel te nemen. De Nederlandse Innovatie Prijs alsmede het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt is een initiatief van het Amsterdam Centre for Business Innovation (ACBI) van de Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksleider prof.dr. Henk Volberda is hoogleraar strategie en innovatie aan de Amsterdam Business School, Universiteit van
Amsterdam.
 

De Genomineerden
Op basis van deelname aan het onderzoek, deskresearch, diepte-interviews en een bijeenkomst van een deskundige jury zijn uiteindelijk de tien meest innovatieve bedrijven geselecteerd (op alfabetische volgorde):
1.    Agri Poppe VOF
2.    Dutch Machine Factory B.V.
3.    Evalan B.V.
4.    Mienis Waterzuivering B.V.
5.    Momo Medical B.V.
6.    Opiliones B.V. (Opiliones 3D)
7.    Qualinx B.V.
8.    The Protein Brewery B.V.
9.    TONOS Care B.V.
10.    UbiOps (onderdeel van Dutch Analytics B.V.)
 

BID Nationaal Innovatiediner 2023
Eenieder van deze top-10 bedrijven krijgt op maandagavond 23 oktober tijdens het BID Nationaal Innovatiegala in Kasteel De Wittenburg in Wassenaar de BID Innovatie Award uitgereikt voor hun unieke innovatieve prestaties. Bovendien krijgt elk van deze bedrijven advies uren aangeboden door TNO. Op dezelfde gala-avond zal de Nederlandse Innovatie Prijs 2023 worden uitgereikt aan de vijf bedrijven die zijn geselecteerd om te strijden voor de Nederlandse Innovatie Prijs 2023: Agri Poppe,
Evalan, Mienis Watervoorziening, Momo Medical of The Protein Brewery. Bovendien besteed de AVROTROS uitbundig aandacht aan de Innovatieprijs op 24 oktober 2023 tijdens het televisieprogramma De Wereld van Morgen.
 

De vakjury
De jury bestaat uit dit jaar uit de volgende personen:
•    Hans Boumans – Technology Transfer Manager TNO
•    Arthur van Dijk – Commissaris van de Koning voor de provincie Noord-Holland
•    Jos de Groen – Senior beleidsmedewerker Sociaal-Economische Raad (SER)
•    Thomas Grosfeld – Specialist Innovatie en Topsectorenbeleid van VNO-NCW
•    Donovan van Heuven – Hoofdredacteur MT/Sprout  
•    Johnno Wesseling – Directeur Belangenbehartiging FME
•    Frederieke Leeflang – Bestuursvoorzitter NPO  
•    Tjerk Opmeer – Directeur Innovatie en Kennis, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
•    Greet Prins – Bestuursvoorzitter Kamer van Koophandel
•    Eric van Stade - Directeur AVROTROS
•    Albert Jan Thomassen – Directeur FBNed (Familiebedrijven Nederland)
•    Pieter Waasdorp – Directeur Ondernemerschap, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
•    Henk Volberda – Hoogleraar Strategie & Innovatie, Amsterdam Business School, Universiteit van Amsterdam en Directeur Amsterdam Centre for Business Innovation (onderzoeksleider en juryvoorzitter).  
 

Winnaars BID Innovatie Award 2023
Een beschrijving van de tien meest innovatieve bedrijven van Nederland en de winnaars van de BID Innovatie Award 2023 (op alfabetische volgorde):
 

Agri Poppe
Familiebedrijf Agri Poppe (6 medewerkers), gevestigd in de economische krimpregio Zeeuws-
Vlaanderen, is opgericht in 2021 met als doel innovatieve uitvindingen toe te passen in een conservatief marktsegment. Op de zware Zeeuwse kleigrond is het steeds moeilijker geworden om aardappelen te oogsten vanwege o.a. veranderende – en soms moeilijk voorspelbare – weersomstandigheden en beperkingen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit leidt tot een verspilling van voedsel en energie, wat de mensen achter het bedrijf heeft geïnspireerd om de traditionele rooimethode grondig te herzien. Het zelfontworpen, hydraulisch aangedreven AP-LIFT systeem wordt boven de rooimat geplaatst, in plaats van eronder, en maakt gebruik van twee aangedreven draaiende schijven. Hoewel dit op zichzelf geen technisch hoogstandje is, betreft de specifieke toepassing ervan een revolutionaire ontwikkeling in de Agri-food sector. De machines van Agri Poppe verbeteren de efficiëntie ten opzichte van traditionele rooimachines aanzienlijk door het verlies van aardappels tussen de schuiven te minimaliseren, verstoppingen te voorkomen, en het aantal dagen waarop gerooid kan worden substantieel te vergroten, ongeacht het weer. Het AP-LIFT systeem stelt gebruikers in staat om in moeilijke omstandigheden zoals flinke regen, langdurige droogte, heuvels, en grove stenen in/op de grond toch te kunnen rooien. Dit vergroot de rooiproductiviteit en gaat verspilling tegen. Het systeem is ontworpen om volledig elektrisch te kunnen worden aangedreven.
 
Naast de directe verbetering op het gebied van rooien, wat niet alleen de productiviteit van de agrarische sector doet vergroten maar ook bijdraagt aan de vermindering van voedselverspilling in een wereld met voedseltekorten, zijn er ook talloze voordelen in het bredere spectrum. Het AP-LIFT systeem vereist tot 80% minder kracht voor voortbeweging. Behalve dat kleinere landbouwmachines minder schade aanbrengen aan het land, en hiermee eerder begonnen kan worden met rooien, kan dit leiden tot een halvering van de uitstoot. Gezien de omvang en het brandstofverbruik van landbouwmachines resulteert dit in aanzienlijk minder fijnstof- en stikstofuitstoot. Naast deze specifieke bijdrage aan het verlagen van de ecologische voetafdruk zorgt het AP-LIFT systeem voor een verlenging van de levensduur van de rooimachine. De aardappelen worden door het systeem immers losser en soepeler worden binnengehaald, wat minder slijtage veroorzaakt aan de matten en de machine. Bovendien hoeven de aangedreven onderdelen minder hard te werken.
 

Dutch Machine Factory
Dutch Machine Factory (DMF) onderhoudt, bouwt en repareert een zeer grote variëteit aan machines, in alle vormen en maten (van klein tot zeer groot) voor in principe alle branches. Het bedrijf heeft zich met name toegelegd op speciale machinebouw, met de nadruk op “speciaal”: vrijwel iedere klantvraag die er binnenkort vergt een unieke oplossing, waardoor in feite continu geïnnoveerd wordt. Denk aan een nieuwe afvalverwerkingsmachine speciaal ontworpen om slak uit een verbrandingsoven te transporteren, een pottenblaasmachine voor de voedingsindustrie en een container heftruck vergrendelsysteem.  


Alle machines die het bedrijf bouwt betreffen dan ook unieke, probleem-specifieke machines die issues waar een klant tegenaan loopt op een vernieuwende manier oplossen. DMF komt bij klanten in beeld als een standaard machine niet voldoet, of niet bestaat. Het bedrijf ontwikkelt, engineert en produceert deze machines compleet in eigen huis en doet daarnaast aan dienstverlening en het onderhoud aan en revisie van bestaande machines. Alle orderstromen zijn gedigitaliseerd. Met diverse leveranciers is er een hechte relatie om de speciale machines te kunnen leveren. Samen ontwikkelen ze de machines op het technisch scherpst van de snede. Sinds kort heeft DMF ook een dochterbedrijf wat lasersnijwerk kan leveren, wat het bedrijf in staat heeft gesteld om sneller en hogere kwaliteit machines leveren. De machines van DMF worden voornamelijk gebruikt op de Nederlandse markt, maar in het verleden heeft het bedrijf bijvoorbeeld ook een mobiele profileerlijn voor teeltgoten gemaakt die nu in Afrika draait.  
 
Zeven jaar geleden is de huidige directeur alleen begonnen. Na een ongeluk waarin hij drie maanden niet mocht werken heeft hij veel verkoop gedaan en eigenlijk de basis gelegd voor Dutch Machine Factory zoals het nu is. Het bedrijf werkt momenteel met 6 vaste personeelsleden, en ongeveer 10 zzpers die afhankelijk van de projectgrootte aanhaken. Vanwege de aard van de opdrachten die worden aangenomen wordt een sterke nadruk gelegd op “learning by doing” en continue experimentatie. Medewerkers werken als een hecht team samen bij het aandragen van oplossingen, met een grote focus op professionele ontwikkeling. Regelmatig worden middagen georganiseerd waarin door het personeel en de directeur wordt gebrainstormd over zo goed mogelijke technische oplossingen voor klantproblemen, die dikwijls ter plekke worden uitgetest. Ook doet het bedrijf veel aan scholing.  
 

Evalan
“Internet of Things” (IoT) gebaseerde oplossingen worden onopgemerkt steeds belangrijker binnen onze samenleving. De achilleshiel van veel van deze oplossingen is de datatransmissie van de systemen in het veld naar de centrale databases, user interfaces en verwerkings-programmatuur in de cloud. Het is de schakel van de IoT keten met doorgaans de hoogte mate van operationele onbetrouwbaarheid, wat ertoe leidt dat IoT projecten vaak (veel) langer duren dan oorspronkelijk gepland of verzanden. Evalan (45 fte) onderscheidt zich van het overgrote deel van de IoT innovatoren door zich te richten op de volledige IoT keten. Vanuit het inzicht dat is ontstaan door het realiseren van end-to-end IoT oplossingen heeft het bedrijf een paradigmaverandering doorgevoerd door een IoT-verbindingstuk te ontwikkelen (BACE, wat staat voor ‘Building A Connection Everywhere’) dat bovengenoemde zwakste schakel centraal stelt. In plaats van het sluitstuk, is de verbinding tussen het systeem in het veld en de applicaties in de cloud het uitgangspunt geworden. Dit verbindingstuk bestaat enerzijds uit een IoTgateway die makkelijk aan een installatie in het veld kan worden gekoppeld – een machine, apparaat, sensor, voertuig, gebouw – en anderzijds uit een set applicaties in de cloud die de operationele beheersbaarheid van het gedistribueerde IoT systeem borgen. Daartussen is alles doorontwikkeld, getest en geschaald. BACE brengt de realisatie van nieuwe IoT oplossingen terug naar slechts enkele weken.  
 
BACE past in Evalan’s portfolio van innovatieve IoT oplossingen. Al ruim 15 jaar ontwikkelt en schaalt het bedrijf vernieuwende IoT-oplossingen voor klanten en onder eigen beheer. Eigenlijk ontwikkelt het bedrijf continue nieuwe producten, vaak naar aanleiding van gesprekken met (potentiële) klanten die met een bepaald probleem in hun maag zitten waarbij vernuftige IoT-toepassingen (een deel van) de oplossing kunnen betekenen. Voorbeelden zijn o.a. de smart building infrastructuur oplossing bGrid (inmiddels afgesplitst), de oververhittingsmonitor ARMOR, dat is ingezet door Defensie en brandweerorganisaties, een medicijnendoos die medicijneninname monitort, de oplossingen die het bedrijf heeft ontwikkeld voor het op afstand monitoren van biervoorraden, en een oplossing (SensiStep) waarmee fysiotherapeuten beter zicht krijgen in de fysieke belasting van patiënten tijdens revalidatie.
 

Mienis Waterzuivering
Het familiebedrijf Mienis Waterzuivering (8 fte) is een specialist op het gebied van waterbehandeling in de tuinbouwsector. In Nederland wist dit bedrijf jaren geleden als eerste omgekeerde osmose systemen – die worden gebruikt om zouten, zwarte metalen en infecties uit water te filtreren – stabiel te laten draaien op bronwater, volledig geautomatiseerd. Daarnaast heeft het bedrijf een ultrafiltratiesysteem ontwikkeld voor de tuinbouw voor het afvangen van organische vervuiling zoals aaltjes, schimmels, bacteriën en virussen in drainwater, regenwater en oppervlaktewater om deze te zuiveren tot gietwater
(schoner dan regulier leidingwater) en als voorzuivering voor omgekeerde osmose. Dit ultrafiltratiesysteem, eveneens inmiddels volledig geautomatiseerd, zorgt ervoor dat het lozen van water om de infectiedruk onder controle te houden niet meer nodig is, waardoor tuinders 100% gesloten kunnen draaien. Het systeem is volledig in staat om zichzelf te onderhouden. De software hiervoor is door het bedrijf zelf ontwikkeld.
 
De nieuwste innovatie van Mienis Water is Hydroxygen, een revolutionair systeem waarmee nanobubbels van zuurstof en waterstof worden geproduceerd, die vervolgens worden geïnjecteerd in water. Door het op deze wijze toedienen van extra waterstofprotonen ontstaat een concentratie- verschil in de mitochondriën van planten, wat de aanmaak van ATP – dat voor alle processen in een plant gebruikt wordt – stimuleert. Het toevoegen van waterstof middels Hydroxygen maakt planten weerbaarder, waardoor minder pesticiden en andere chemicaliën nodig zijn voor het cultiveren, met een positieve impact op de leefomgeving. Daarnaast leidt het tot een hogere productie en tot minder verspilling van voedsel, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van het voedselprobleem in de wereld. De Hydroxygen unit en bijbehorende software zijn door Mienis Water zelf ontwikkeld.
 

Momo Medical
Het bedrijf Momo Medical (40 fte) heeft de afgelopen jaren een gestage omzetgroei weten te realiseren met de introductie van de BedSense en hieraan gerelateerde innovaties die als voornaamste doelstelling hebben om zorgmedewerkers in verpleeghuizen, die te kampen hebben met een steeds verder toenemende werkdruk, te ondersteunen. De Momo BedSense is een gepatenteerde sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van bewoners in verpleeghuizen wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houdingen trillingen. De hieraan gelinkte Momo BedSense App geeft personeel inzicht in alle bewoners op de afdeling van het verpleeghuis. Dit stelt hen in staat om anders te werken (niet meer standaard rondes lopen), wat enerzijds leidt tot een verlichting van de werkdruk en anderzijds in meer aandacht voor bewoners. Bewoners kunnen uitslapen, worden minder gestoord, en kunnen beter worden geholpen zodra daar behoefte aan is. Doordat de applicatie voorspellingen kan doen over wanneer iemand uit bed komt, kan preventief gehandeld worden, waarmee een significant aantal valincidenten voorkomen kunnen worden.
 
Het eveneens gepatenteerde Mesh netwerk van Momo Medical zorgt ervoor dat zorgorganisatie geen infrastructuur hoeven te upgraden voordat zij met IoT of andere sensoren aan de slag gaan. Hierdoor maakt het bedrijf het betaalbaar voor de verpleeghuiszorg om ook echt te innoveren. Dit Mesh netwerk bestaat in feite uit een koppeling van Momo BedSense sensoren. Door de realisatie van zo’n netwerk ontstaat ruimte voor allerlei innovatieve IoT-gebaseerde toepassingen die eveneens door het bedrijf zijn geïntroduceerd, zoals deursensoren en pols- en halszenders voor het bepalen van de locatie van bewoners die op dit netwerk leunen. Het bedrijf produceert de meeste van deze producten volledig zelf, en zijn in staat om hierin flexibel veranderingen door te voeren als daar aanleiding toe is. Proactief opgehaalde feedback vanuit de toenemende groep gebruikers van Momo’s oplossingen (ca. 8% van de Nederlandse verpleeghuizen werkt inmiddels met Momo) speelt hierin een belangrijke rol. De meest recente innovatie van het bedrijf is dat de informatie die de Momo BedSense verzamelt, zoals wanneer iemand in bed is gaan liggen en hoe vaak deze persoon uit bed is geweest, automatisch omgezet wordt in tekst, op basis van een zelfgebouwd taalmodel. Dit vergemakkelijkt het rapporteren van leidt ertoe dat verzorgenden en verpleegkundigen significant minder tijd hoeven te besteden aan het opstellen van rapportages. Naast het doorvoeren van technologische innovaties is het bedrijf ook vernieuwend op niet-technologisch vlak, wat onder meer tot uiting komt in de specifieke celvormige organisatievorm waarin transparantie en zelfmanagement sterk zijn doorgevoerd.
 

Opiliones
De oprichter van Opiliones komt uit de metaalwarenindustrie, waar hij werd geconfronteerd met de beperking die we in Europa hebben om consumentenartikelen te produceren, met name vanwege de kostprijs. Dat heeft mede geleid tot de oprichting van Opiliones in 2011. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt en verkoopt sinds die tijd FDM (Fused Deposition Modelling) kunststof 3D-printers (in 2014 voor het eerst op de markt gekomen) met een groot bouwvolume die goedkoop zijn in zowel gebruik als onderhoud, waarbij eenvoud de kernwaarde is. Deze printers lijken enigszins op hooiwagens, vandaar de Latijnse naam “Opiliones”. De Opiliones 3D-printer is een unieke “low cost”-printer met de laagste printkosten per kubieke decimeter (dm3) in de markt. Dit innovatieve product met gepatenteerde magneetfunctie is schaalbaar in grootte en multi-inzetbaar voor verschillende print- materialen, waaronder beton. De printer is relatief goedkoop vanwege een uniek design: in plaats van scharnieren hebben de printers een unieke, gepatenteerde magneet-kogelconstructie om spelingvrij te kunnen scharnieren. Het frame van de 3D-printer is tegelijkertijd de geleiding van de loopwagens, dus het heeft zowel een framefunctie als een geleidingsfunctie. En verder zijn alle kunststof onderdelen die erop zitten 3D-geprint door de machine zelf, waardoor de printer praktisch zonder investeringsdrempel kan worden geproduceerd, wat bij- draagt aan de schaalbaarheid. De printers hebben over het totale bouwvolume een afwijking van niet meer dan 0,2%. Inmiddels heeft het bedrijf meer dan 150 van deze 3D-printers verkocht. Op deze (kennis)basis heeft Opiliones de FDM 3D-printer aangepast om middels standaard grondstoffen uit de MIM-industrie (Metal Injection Molding) industrie op goedkope wijze metalen producten te kunnen 3D-printen, met een vroegefasefinanciering vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Hieromheen heeft het Gelderse bedrijf een innovatief metaalprint concept ontwikkeld: MAKEITMETAL.  
 
MAKEITMETAL is een innovatieve “very low cost”-3D metaalprintservice (3D-printing-as-a-service), waarbij een standaard Opiliones FDM 3D-printer met een slimme nieuwe extrusietechniek het mogelijk maakt om metaal te printen tegen lage kosten. De bestaande Opiliones FDM 3D-printer wordt voorzien van een unieke compacte extruder om te printen met standaard MIM-granulaat. Dit zijn korrels die bestaan uit een mix van metaaldeeltjes en kunststof. Na het printen van het product (een zogenaamde
“groenling”) wordt het product in een oven (afgebakken) gesinterd. Opiliones heeft “digital warehousing” geïntroduceerd, waarbij kleine volumes producten (10 tot 100 stuks), met name onderdelen van huishoudelijke apparaten en toestellen zoals fornuizen, on-demand kunnen worden besteld via een zelfontwikkeld digitaal real-time dashboard. Fabrikanten van dergelijke apparaten en toestellen, die van deze interface gebruikt zullen kunnen maken zodra de metaalgranulaatprinter en onderliggende sintertechnologie volledig is uitontwikkeld (momenteel op Technology Readiness Level [TRL] 7/8 van de 9) zijn doorgaans verplicht om onderdelen te kunnen vervangen tijdens een periode van 10 jaar), wat het gebruik van deze relatief goedkope 3D-printing-as-a-serive voor hen aantrekkelijk maakt.  
 
Wat Opiliones onderscheid van partijen die in de kern hetzelfde doen, zoals het Amerikaanse Desktop Metal, is dat zowel de 3D-machine als de grondstoffen die het gebruikt substantieel goedkoper zijn. Zo kosten de grond- stoffen minder dan een tiende van wat de Amerikanen inzetten als grondstof. Het feit dat deze grondstoffenkosten zoveel lager liggen heeft vooral te maken met cross-sectorale innovatie. Opiliones heeft een ander type grondstofvorm uitgezocht dat komt uit de metaalspuitgietindustrie, wat ongebruikelijk is in de wereld van metaal 3D-printen. De 3D-printers van Opiliones zijn zo aangepast dat ze daarmee kunnen werken. In tegenstelling tot concurrenten wereldwijd werkt het bedrijf rechtstreeks met het granulaat (in plaats van met voorbewerkte grondstoffen).  
 
Door gebruik van de goedkope, schaalbare Opiliones FDM printer (met gewijzigde extruder) en het goedkope granulaat, Is MAKEITMETAL vijfmaal (!) goedkoper dan bestaande metaalprinttechnieken (€15,--/per uur i.p.v. €85,- met bestaande laserbedtechnnologie). Hierdoor is MAKEITMETAL in staat inhoud te geven aan reshoring van de productie van spareparts (in volumes van 10 tot 100 stuks) – bijvoorbeeld voor huishoudelijke apparaten – die nu bijvoorbeeld nog uit Azië worden geïmporteerd. Door op deze wijze reshoren te faciliteren, heeft deze innovatie een duidelijke economische en sociaalmaatschappelijke impact terwijl tevens wordt bijgedragen aan minder uitstoot (want minder noodzaak tot vervoer tussen Azië en Europa). Daarnaast biedt MAKEITMETAL het Europese MKB apparaten/machinebouw de mogelijkheid om globaal beter te kunnen concurreren door de beschikbaarheid van betaalbare onderdelen voor rapid prototyping en een productiestart zonder investerings- drempel in mallen en matrijzen.  
 
Opiliones maakt samen met een aantal andere kleine innovatieve bedrijven in Europa (Duitsland, NoordItalië, Spanje en Slovenië) deel uit van een Europees I3-netwerk waarin door deze bedrijven de laatste technische stappen worden gezet om het metaalprintconcept binnen Europa uit te rollen, waarbij deze bedrijven de rol van metaal 3D-printhubs zullen vormen. De partnerbedrijven van Opiliones in dit netwerk zullen maken gebruik van (aangepaste versies van) Opiliones metaalgranulaatprinters. Op het moment dat de klant een order inschiet om bepaalde 3D-geprinte elementen te ontvangen binnen bijvoorbeeld 10 dagen en dit niet door een regionale hub kan worden gerealiseerd, dan wordt bijgesprongen door andere hubs om de klant tijdig te kunnen leveren. Deze vernieuwende manier van samenwerken op het vlak van printing-as-a-service wordt momenteel opgetuigd.  
 

Qualinx
Qualinx is een hightech ‘fabless’ halfgeleiderbedrijf dat connectiviteitsoplossingen ontwikkelt, met name om het probleem van het relatief hoge stroomverbruik in radiochiptechnologie op te lossen, waaronder Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sensoren en Internet of Things (IoT) sensoren. Het bedrijf, een spin-off van de TU Delft, kan een pionier worden genoemd op het gebied van eerste ultra-laag vermogen, multi-constellatie GNSS-oplossingen met volledige her configureerbaarheid. Qualinx heeft met succes een nieuwe radiochip ontwikkeld en getest die geopositioneringsinformatie kan ontvangen van GNSS met een tienmaal lager stroomverbruik, kleinere chipgrootte en tegen lagere kosten in vergelijking met bestaande oplossingen. De chip is in staat om signalen van alle belangrijke satellietsystemen, waaronder GPS, te detecteren om de locatie en tijd nauwkeurig te bepalen. De innovaties van Qualinx komen voort uit promotieonderzoek van de oprichters in Digital Radio Frequency (DRF) technologie. DRF maakt het mogelijk om een aanzienlijk deel van het analoge gebied van de chip over te brengen naar het digitale domein en maakt CMOS-schaling mogelijk voor GPS-achtige radio’s. Qualinx heeft recentelijk een Series A investering van 8 miljoen euro ontvangen van InnovationQuarter Capital, FORWARD.one en Waterman Ventures.  


De meest recente stap van Qualinx is de lancering van de gepatenteerde QLX300+ connectiviteitsoplossing in de vorm van een GNSS-ontvanger. Deze betaalbare, ultra efficiënte en volledig her configureerbare ontvanger tilt gelijktijdige ontvangst naar een nieuw niveau met ongeëvenaarde ondersteuning voor alle wereldwijde constellaties op L1 tot L5 frequentiebanden. Met de kleinste behuizing ter wereld voor een GNSS-chip en ultra-lage vermogensinstellingen maximaliseert de QLX300+ de levensduur van apparaat batterijen en minimaliseert tegelijkertijd productie- en gebruikerskosten. Naarmate de technologie evolueert, maken de cutting-edge GNSS- oplossingen en software gedefinieerde radio's van Qualinx naadloze her configuratie mogelijk, waardoor de noodzaak voor chipvervangingen wordt geëlimineerd en een duurzame en toekomstbestendige oplossing wordt gegarandeerd. Met deze transformerende mogelijkheid om zich aan te passen, stelt Qualinx partners en klanten in staat kosten te besparen en de productie te stroomlijnen. Qualinx's GNSS-oplossingen voor optimale connectiviteit zijn geschikt voor zowel industriële, consumenten- als mobiliteitsklasse toepassingen.  
De technologie van Qualinx beperkt zich overigens niet tot GNSS; het kan worden geïmplementeerd om elke radio te maken. Hun product van de tweede generatie, de QLX400, combineert bijvoorbeeld GNSS met een IoT-radio op één chip, om een locatie te volgen en te communiceren terwijl ze nauwelijks stroom verbruiken.  
 

The Protein Brewery
The Protein Brewery (TPB) is een innovatieve ontwikkelaar van eiwitrijke voedingsingrediënten op basis van schimmels, waarmee het haar klanten in de voedingsindustrie helpt om eenvoudige, gezonde voedingsmiddelen te produceren met een voedzaam en duurzaam profiel. TPB’s eerste product, Fermotein, is een gefermenteerd voedingsingrediënt zonder mycotoxinen dat alle negen essentiële aminozuren bevat en bovendien rijk is in vezels. Bovendien heeft het een hoog water verbindend vermogen en is het smaak-, kleur- en geurloos. Dit maakt deze droge poeder uitermate toepasbaar in allerlei soorten voeding en dranken. Het betreft dan ook een veelbelovend alternatief op dierlijke en plantaardige eiwitten. Inmiddels heeft het bedrijf ervaring met verschillende applicaties, van baking products en dairy alternatives, tot vleesvervangers en proteïnerepen.
 
TPB (30 fte) is een spin-off van CRO-organisatie BioscienZ B.V. en werd in 2020 opgericht, na een investeringsronde van €22 miljoen (Serie A) in dat jaar. In haar fermentatietanken (bioreactors) van 90m3 kan dezelfde hoeveel eiwit worden geproduceerd als op duizenden hectares eiwitgewassen zoals erwten en soja. De robuuste schimmelstam waaruit Fermotein voorkomt kan worden geproduceerd uit een grote verscheidenheid aan waterefficiënte, niet-allergene en wereldwijd beschikbare gewassen zoals maïs, aardappelen, cassave en suikerbieten. TPB’s schaalbare, gepatenteerde productietechnologie kenmerkt zich door een unieke combinatie van micro-organismen en een eenvoudig te bedienen brouwproces. Al het water dat gebruikt wordt tijdens de productie van Fermotein wordt gerecycled. De schaalbaarheid van Fermotein, in combinatie met het voedzame profiel (eiwit, vezels, mineralen en vitaminen), dragen bij aan het kunnen verminderen van het voedselprobleem in de wereld. Daarnaast maakt de pioniersrol van dit biotech bedrijf in het business-to-business vermarkten van schimmel-gebaseerde voedingsingrediënten dat het een bijdrage levert aan ecologische duurzaamheid. De consumptie van dierlijke eiwitten genereert relatief veel broeikasuitstoot, terwijl de consumptie van plantaardige eiwitten (zoals soja-eiwit en erwteiwit) in veel gevallen gepaard gaat met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en, net als bij veeteelt, ontbossing en een verlies aan biodiversiteit in de wereld. De waterefficiënte (o.a. in vergelijking met de productie van amandelen) en landefficiënte productie van eiwitten uit schimmels door TPB is in dat opzicht veel duurzamer.
 

TONOS Care
TONOS Care (‘TONOS’) is het bedrijf achter een AI-gedreven Decision Support System voor datagedreven capaciteitsplanning in de zorg, waarmee de inzet van zorgpersoneel in de ouderen- en gehandicaptenzorg aanmerkelijk efficiënter en mensvriendelijker wordt gemaakt. Intramuraal, extramuraal; in teams, tussen teams, tussen gebouwen, tussen zorginstellingen, in regio’s. Efficiënter draaien betekent minder uren, minder diensten, en een betere taakdifferentiatie. Een gemiddelde capaciteitswinst 8-10% (bandbreedte 5-21%), tijdwinst door veel sneller plannen (minuten i.p.v. uren of dagen), plus besparingen door lagere wervingskosten, gerichter opleiden, tevredener personeel en betere financial control. En wat betreft het mensvriendelijke: het gebruik van de digitale planningsoplossing van TONOS Care leidt ertoe dat zorgpersoneel prettigere diensten krijgt (werk meer op eigen niveau, minder hollen en stilstaan, meer maatwerk, meer betrokken) en cliënten meer regie krijgen over hun leven (AKA: ‘mijn leven mijn ritme’). Wat het product van planningstool TONOS Care onder meer uniek maakt, is dat deze tool qua informatie niet alleen gevoed wordt door aanbodkant-data
(zoals dienstroosters, type diensten, en niveau van de zorgverlener), maar ook door data vanuit de vraagkant (oftewel de clientkant, zoals geprefereerde tijd van opstaan, benodigde behandelingen, en benodigde rustmomenten). Al deze invoer leidt tot een groot aantal parameters. De analyse op basis hiervan kan alleen worden uitgevoerd door de inzet van hoog specialistische kunstmatige intelligentie en geavanceerde data-analyse.  


De TONOS-oplossing draagt bij aan het oplossen van een urgent maatschappelijk probleem: grote tekorten aan zorgpersoneel en sterk stijgende zorgkosten. Sector-wijd kunnen alleen al in Nederland honderden miljoenen per jaar worden bespaard.  


TONOS is de eerste en enige die bovenstaande technisch heeft klaargespeeld, dat in een praktisch bruikbare applicatie heeft gegoten én wordt geaccepteerd door bestuurders, managers en zorgmedewerkers. Deelproblemen waren in het verleden wel oplosbaar (bijvoorbeeld reistijdoptimalisatie) maar de combinatie van o.a. diensten, taken, clientwensen, medewerker-niveaus, loop/reistijden, verschillende schaalniveaus en gebruiksvriendelijkheid is een zeer complexe noot die (nog) niet door andere softwarepartijen is gekraakt. Een verschil met andere zorginnovaties is dat TONOS Care geen ‘punt-innovatie’ is (zoals bedsensoren voor nachtzorg, stressdetectie, en ECDspraaksturing), maar impact heeft op de gehele bedrijfsvoering, zowel primair (levering en management van zorg) als secundair (supportfuncties). Het innovatieve van TONOS is ook organisatorisch van aard. TONOS werkt met een kleine kern experts op diverse vakgebieden, een select gezelschap strategische samenwerkingspartners en een hechte samenwerking met enkele zorginstellingen. Daardoor is TONOS Care in staat om snel te innoveren tegen zeer lage kosten, met een gezonde groei. Drivers zijn diepe expertise, de aantrekkingskracht ervan op toptalent, intrinsieke motivatie, het vermogen tot samenwerken en de unieke Nederlandse institutionele context.  


UbiOps
UbiOps is een snelgroeiende software scale-up gevestigd in Den Haag. De missie van UbiOps, een handelsmerk van Dutch Analytics B.V, is om teams te helpen bij het operationaliseren en beheren van schaalbare AI-oplossingen, om betere bedrijfsresultaten en een betere wereld te realiseren. UbiOps is een gebruiksvriendelijk implementatie- en orchestratie platform voor data science, AI en ML-code. Het verandert Python & R-modellen en - scripts in live webservices, zodat ze altijd en overal kunnen worden gebruikt. Van eenvoudige gegevensverwerking functies tot complexe machine learning (ML) en AIpijplijnen. Met UbiOps kunnen klanten ze makkelijk integreren in hun eigen applicaties, websites of binnen hun data-/IT-infrastructuur, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over beveiliging, betrouwbaarheid of schaalbaarheid. UbiOps wordt gebruikt door particulieren, start-ups/scale-ups, MKB en grote ondernemingen zoals Bayer, Hellofresh, het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), ASMPT, BAM Groep en Gradyent.ai.  
 
Het platform is beschikbaar als kant-en-klare software-as-a-service (SaaS)-oplossing
(https://app.ubiops.com), maar kan ook eenvoudig worden geïnstalleerd op of aangesloten op private cloud, multi cloud, hybride cloud of zelfs lokale rekenclusters. Het bedrijf werkt samen met geselecteerde cloudservices en leveranciers van high- performance computing, en zorgen indien nodig voor Europese data soevereiniteit en duurzaam opgewekte rekenkracht. Gebruikers hebben inzage en zeggenschap in de locaties van de cloudservice(s) waar gebruik van wordt gemaakt, waardoor zij bijvoorbeeld kunnen selecteren op duurzaamheid wat betreft de energie die wordt gebruikt om de cloudservice te kunnen leveren.  
 
Het snelgroeiende team van UbiOps bestaat uit internationale, enthousiaste mensen met verschillende achter- gronden die allemaal een passie voor AI en technologie delen. Het bedrijf kenmerkt zich door een cultuur van samenwerken en eigenaarschap nemen. Deze structuur stimuleert relaties op basis van vertrouwen en eerlijke feedback. Het bedrijf, dat een harde groei doormaakt, richt zich duidelijk op de empowerment en persoonlijke groei van medewerkers, wat bijdraagt aan de innovativiteit van de oplossingen die het aanbiedt aan klanten.
 
 
Noot voor de reactie
 

Over de BID
De Big Improvement Day is in 2008 opgezet vanuit de behoefte om positieve ontwikkelingen in Nederland te belichten en verder te brengen. In 2009 werd de BID bekroond met de Gouden Giraffe. Sindsdien is BID uitgegroeid van één event per jaar, tot hét platform voor ontmoeting, nieuwe ideeën en vooruitstrevende samenwerking tussen de publieke en private sector. Partners van BID – de top van de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, sport, zorg en onderwijs – komen gedurende het jaar meerdere malen samen tijdens Improvement Days om contact te leggen, kennis te delen, visies te tonen en samenwerkingen aan te gaan. Met interesse, optimisme en inzet waarbij samenwerking ten behoeve van duurzaamheid, innovatie, sport, ondernemerschap, educatie, leiderschap en vooruitgang centraal staan. Deze positieve energie wordt voortgezet via de BID beweging en haar partners.
 
Voor meer informatie over de BID of bij vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met:  
 
MCPR
Britt Vries: +31 6 5423 7927
Marie-Claire van Hessen: +31 6 4121 3908
info@mcpr.nl   


 

bottom of page